Indmeldelse, skolepenge og elevstøtte

Som udgangspunkt kan man være elev på Himmerlandscentrets Idrætsefterskole i 1 år.

Indmeldelse kan ske på elektroniske tilmeldingsblanketter, vælg det ønskede år og klik på linket. Hvis der opstår problemer, kan man downloade en pdf-fil, som skal printes, udfyldes og sendes til skolen i underskrevet tilstand.

2016-17 - hent formular   2016-17 HER

2017-18 - hent formular   2017-18 HER

2018-19 - hent formular   2018-19 HER

2019-20 - hent formular   2019-20 HER

2020-21 - hent formular   2020-21 HER

Download og print:
Hent indmeldelsesblanket HER

Skolen bekræfter skriftligt modtagelsen af indmeldelsesblanket og sender opkrævning af indmeldelsesgebyr således:

Optagelse som elev.
1. rate kr. 750,- betales inden 14 dage
2. rate kr. 2.000,- betales senest 1. september året før skolestart
Indmeldelsesgebyrer refunderes ikke ved framelding.

Venteliste.
Det koster ingenting at stå på vores venteliste.

​Beregning af egenbetaling.

Hvis du ønsker at udregne dine skolepenge kan du klikke på nedenstående link
Se Beregning af skolepenge

Skolepengene udgør kr. 2.095,- pr. uge i skoleåret 2016-17. Herfra trækkes elevstøtten. (Der er 42 uger i et skoleår).

Skolepengene (egenbetalingen) betales i 12 rater med forfaldsdatoerne 1/6- 1/7 - 1/8 - 1/9 - 1/10 - 1/11 - 1/12 - 1/1 - 1/2 - 1/3 - 1/4 - 1/5.

Som tidligere meddelt modregnes indmeldelsesgebyret ikke i skolepengene - se "Indmeldelsesgebyr". 

Elevstøtte 2016-2017

Vær opmærksom på, at der skal gennemføres mindst 2 kursusuger af skoleåret for at modtage elevstøtte.

Elevstøtten beregnes efter husstandens samlede indkomstgrundlag med fradrag for søskende under 18 år (ved kursets start) på kr. 34.652,- pr. barn. Bemærk, at støtten beregnes efter indkomst for finansåret 2 år før kursusstart.

Individuel supplerende elevstøtte

Der er mulighed for at søge om ekstra støtte i forbindelse med efterskoleopholdet såfremt:

  • Jeres husstandsindkomst tilhører en lavindkomstgruppe.
  • I har haft en væsentlig indtægtsnedgang i forhold til det indkomstgrundlag, der er udgangspunktet i forbindelse med den tildelte statsstøtte.

Der kan også være andre væsentlige grunde til at søge om ekstra støtte. Kontakt kontoret og hør nærmere.

​.